Kullanım Şartları

Bu sayfa kullanım şartlarını içermektedir.

Hizmet Şartları

Temel Şartlar
Kullandığınız servislerden ve servislere gönderdiğiniz içerikten ve doğacak sonuçlardan siz sorumlusunuz. Gönderdiğiniz içeriğe diğer kullanıcılar, servisler, üçüncü parti servisler ve internet siteleri tarafından erişilebilir (hesap ayarları sayfasından içeriğinizi kimlerin görebildiğini kontrol edin). Bu Şartlar altında yalnızca başkalarıyla paylaşmayı uygun bulduğunuz içerikleri sağlamalısınız.

İpucu jewelka üzerinde söyledikleriniz tüm dünyada anında görülebilir. Fısıltılarınız kişiliğinizdir!

Hizmetleri yalnızca jewelka ile bağlayıcı bir anlaşma oluşturabilirseniz ve Birleşik Devletler yasaları ya da geçerli diğer yargı yetkileri altında hizmetleri almaktan men edilmemiş biriyseniz kullanabilirsiniz. Hizmetleri yalnızca bu Şartlarla ve uygulanabilir tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalar, kurallar ve yönetmeliklerle uyumlu olarak kullanabilirsiniz.

jewelka'nin sağladığı Hizmetler sürekli gelişmektedir ve jewelka'nin sağladığı Hizmetlerin yapısı ve doğası, tarafınıza önceden bildirim olmaksızın zaman zaman değişebilir. Ek olarak, jewelka, size ya da genel olarak kullanıcılara Hizmetleri (veya Hizmetler içindeki özellikleri) sağlamayı durdurabilir (kalıcı ya da geçici olarak) ve size önceden bildirim yapamayabilir. Ayrıca, kullanım ve saklama konusunda, size önceden bildirim yapmaksızın herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirimize göre sınırlamalar uygulama hakkımızı da saklı tutarız.

Hizmetler, İçeriği ya da Hizmetlere ait bilgileri hedef alan reklamlar, Hizmetler aracılığıyla yapılan sorgulamalar veya diğer bilgileri içerebilir. jewelka tarafından Hizmetler konusunda yapılan reklamların türleri ve kapsamı değişmeye tabidir. jewelka'nin size Hizmetlere erişim ve kullanım hakkı vermesi dolayısıyla, jewelka ve üçüncü parti sağlayıcılarıyla ortakları, Hizmetler konusunda veya İçeriğin ya da siz veya diğerleri tarafından gönderilen Hizmetlerden gelen bilgilere bağlı olarak reklam yapabileceğini kabul edersiniz.

Gizlilik
jewelka'ye verdiğiniz tüm bilgiler, bilgilerinizi toplama ve kullanma yetkimizi düzenleyen Gizlilik Sözleşmesi'ne Gizlilik Sözleşmesi tabidir. Hizmetlerimizi kullanarak (Gizlilik Sözleşmesi'nde belirtildiği gibi) bu bilgilerin toplanması ve kullanımına, bilgilerin saklama, işleme tabi tutma ve jewelka tarafından kullanılma amacıyla Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelere gönderilmesi de dahil olmak üzere, rıza göstermiş olursunuz. Sunduğumuz hizmetlerin bir parçası olarak, size hizmet duyuruları ve idari mesajlar iletmemiz gerekebilir. Bu iletişim araçları Hizmetler'in ve jewelka hesabınızın birer parçası sayıldığından onları almaktan vazgeçmeyi seçemeyebilirsiniz.

İpucu jewelka'den pek çok haberi almayı bırakabilirsiniz; bültenlerimiz, yeni takipçi e-postaları gibi. Lütfen daha fazlası için Ayarlar'da Bildirimler sekmesine bakın.

Şifreler

Hizmetlerdeki İçerik
İster genel olarak gönderilmiş isterse de özel olarak aktarılmış olsun tüm İçerik, bu tür İçeriği gönderen kişinin tamamen kendi sorumluluğundadır. Hizmetler aracılığıyla gönderilen İçeriği izleyemeyebilir veya kontrol edemeyebiliriz ve bu tür İçeriğe yönelik sorumluluk alamayız. Hizmetler aracılığıyla gönderilen veya Hizmetler yoluyla elde ettiğiniz her türlü İçeriğin ya da materyalin kullanımı veya bunlara güvenme tamamen kendi riskinizdir.

Hizmetler aracılığıyla gönderilen her tür İçeriğin ya da tebligatların eksiksizliğini, dürüstlüğünü, doğruluğunu ya da güvenilirliğini kabul etmeyiz, desteklemeyiz, sunmayız ya da garanti etmeyiz veya Hizmetler aracılığıyla ifade edilen fikirleri kabul etmeyiz. Hizmetleri kullanarak, saldırgan, zararlı, doğru olmayan ya da başka biçimde uygun olmayan İçeriğe veya bazı durumlarda hatalı etiketlenmiş ya da başka biçimde aldatıcı olan gönderilere maruz kalabileceğinizi kabul edersiniz. jewelka, Hizmetler aracılığıyla yayınlanan, e-postayla gönderilen, iletilen ya da başka şekilde kullanılabilir kılınan veya başka bir yerde yayınlanan İçeriğin kullanımının sonucunda ortaya çıkan kayıp ya da hasarı veya İçerikteki her türlü eksiklik ya da hatayı içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan hiçbir İçerikten, hiçbir koşul altında hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Haklarınız
Hizmetler yoluyla gönderdiğiniz, yayınladığınız ya da görüntülediğiniz her İçeriğe yönelik hakkınızı saklı tutarsınız. Hizmetlerde ya da Hizmetler yoluyla İçerik göndererek, yayınlayarak ya da görüntüleyerek, bu İçeriği herhangi bir ortamda ya da dağıtım yöntemiyle (şu an bilinen ya da daha sonra geliştirilen), kullanma, kopyalama, yeniden üretme, işleme, uyarlama, değiştirme, yayınlama, iletme, görüntüleme ve dağıtma için tarafımıza dünya çapında, özel olmayan, telifsiz (alt lisans hakkıyla) lisans verirsiniz.

İpucu Bu lisans ile jewelkalerini tüm dünyada görülebilir hale getirmemiz için bize ve aynı şekilde diğer kullanıcılara izin vermiş oluyorsun.

Bu lisansın, jewelka için, bu tür İçerik kullanımına yönelik hükümlerimiz ve koşullarımıza tabi olmak üzere, diğer ortamlarda ve hizmetlerde bu tür İçeriğin sendikasyonu, yayını, dağıtımı ya da yayımı için diğer şirketlerin, organizasyonların ya da jewelka'ile ortaklık yapan bireylerin kullanımına açma hakkını içerdiğini kabul edersiniz.

İpucu jewelka, ekosistem ortaklarının içeriğinle nasıl etkileşim kurabileceğine yönelik olarak sürekli gelişen kurallar kurallarına sahiptir. Bu kurallar, haklarını gözeten açık bir ekosistemi etkin kılmak için vardır. Ama senin olan senindir- İçeriğinin sahibi sensin (ve fotoğrafların bu İçeriğin bir parçası)

jewelka ya da başka şirketler, organizasyonlar veya jewelka'ile ortaklık yapan bireylerin bu tür ek kullanımları, Hizmetler yoluyla gönderdiğiniz, yayınladığınız, ilettiğiniz ya da başka bir şekilde kullanılabilir kıldığınız İçerikle ilgili olarak tarafınıza herhangi bir ödeme yapılmadan gerçekleştirilebilir.

Bilgisayar ağları üzerinden ve çeşitli ortamlarda iletmek, görüntülemek ya da dağıtmak için İçeriğinizi değiştirebilir veya uyarlayabilir ve/veya herhangi bir ağın, cihazın, hizmetin ya da ortamın gereksinimleri ya da sınırlamaları için İçeriğin uygun hale getirilmesi ve uyarlanmasına yönelik gerekli oldukça İçeriğinizde değişiklikler yapabiliriz.

Kullandığınız servislerden ve servislere gönderdiğiniz içerikten ve doğacak sonuçlardan, içeriğinizin diğer kullanıcılar ve üçüncü parti ortaklarımız tarafından kullanımını da içermek üzere kendiniz sorumlusunuz. İçeriğinizin ortaklarımızca yeniden yayınlanabileceğini ve bu tür kullanıma yönelik içeriği gönderme hakkınız yoksa, yükümlülük altında kalacağınızı kabul edersiniz. jewelka, bu Şartlara göre içeriğinizin jewelka tarafından her türlü kullanımına yönelik olarak sorumlu ya da yükümlü olmayacaktır. Gönderdiğiniz her içerik için burada bahşedilen hakları elde etmek için gerekli olan tüm haklara, güce ve yetkiye sahip olduğunuzu açıklar ve garanti edersiniz.

jewelka, Hizmetlerin bir parçası olarak jewelka tarafından size sağlanan yazılımı kullanmaya yönelik, kişisel, dünya çapında, telifsiz, atanamaz ve özel olmayan bir lisans verir. Bu lisans yalnızca, jewelka tarafından sağlanan Hizmetlerin yararlarını, bu Şartlarca izin verilen biçimde kullanmanızı ve keyfini çıkarmanızı sağlamak amacına yöneliktir.

jewelka.con Hakları
Hizmetlerle ilgili tüm hak, ünvan ve menfaat (kullanıcılar tarafından sağlanan İçerik hariç) jewelka ve lisans verenlerinin özel malıdır ve öyle kalacaktır. Hizmetler, hem Birleşik Devletler hem de yabancı ülkelerin telif hakkı, ticari marka ve diğer yasalarla korunur. Şartlardaki hiçbir şey, jewelka adını veya jewelka'nin ticari markaları, logoları, alan adları veya diğer ayırt edici marka özelliklerinin hiçbirini kullanma hakkı vermez. jewelka veya Hizmetler ile ilgili olarak sağlayabileceğiniz her türlü geri besleme, yorum ya da öneri tamamen gönüllüdür ve bu tür geri besleme, yorum ya da önerileri, uygun gördüğümüz biçimde ve tarafınıza herhangi bir zorunluluk olmadan kullanmakta özgür olacağız.

İçerik ve Hizmetlerin Kullanımındaki Kısıtlamalar
jewelka'nin servislerdeki herhangi bir içeriği veya içerikleri kaldırma, dağıtma, silme ve kullanıcıyı feshetme, kullanıcı adını geri alma hakkı her zaman saklıdır (fakat yükümlü değildir). Lütfen Servisler'de nelerin yasak olup olmadığını görmek için jewelka Kuralları'nı (Şartlar'ın bir parçası) gözden geçirin. Gerekli gördüğümüz sürece herhangi bir bilgiye erişim, okuma, koruma ve ifşa etme hakkımızı (i) yürürlükteki yasa, yönetmelik, yasal süreç veya hükümet talebini karşılamak, (ii) potansiyel ihlallerin araştırılması dahil olmak üzere Şartlar'ı uygulamak, (iii) sahtekarlıkları, güvenlik sorunlarını ve teknik sorunları saptamak, önlemek veya haklarında gereğini yapmak, (iv) kullanıcı destek isteklerini yanıtlamak veya (v) jewelka'nin, kullanıcılarının ve kamunun haklarını, mülkiyetini, güvenliğini korumak da dahil olmak üzere saklı tutarız.

İpucu jewelka, Gizlilik Politikamıza uygun olan durumlar haricinde, kişisel bilgileri üçüncü partilere ifşa etmez.

Hizmetler (ya da bu Şartlar) aracılığıyla izin verilmesi haricinde, İçerik ya da Hizmetleri yeniden üretmek, değiştirmek, türetilmiş çalışmalar oluşturmak, dağıtmak, satmak, aktarmak, kamusal olarak göstermek, kamusal olarak uygulamak, iletmek ya da başka şekilde kullanmak isterseniz jewelka API kullanmak zorundasınız.

İpucu İçeriğin geniş kapsamda yeniden kullanımını teşvik eder ve izin veririz. jewelka API, bunu sağlamak için vardır.

Hizmetlere erişirken ya da kullanırken aşağıdakilerden hiçbirini yapamazsınız: (i) Hizmetlerin, jewelka'nin bilgisayar sistemlerinin veya jewelka sağlayıcılarının teknik teslimat sistemlerinin kamuya açık olmayan alanlarını erişmek, kurcalamak ya da kullanmak; (ii) herhangi bir sistemin ya da ağın saldırıya açıklığını incelemek, taramak ya da test etmek veya güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek ya da engellemek; (iii) jewelka ile ayrı bir anlaşma uyarınca özel olarak olanak tanınmadığı sürece, jewelka tarafından (ve yalnızca o hükümler ve koşullara istinaden) sağlanan mevcut, yayınlanmış arayüzleri aracılığı dışında, herhangi bir yolla (otomatikleştirilmiş ya da başka şekilde) Hizmetlere erişmek ya da aramak veya bunlara teşebbüs etmek (NOT: robots.txt dosyasının koşullarına göre yapılması durumunda Hizmetleri gezmeye izin verilir ancak jewelka'nin önceden izni olmadan Hizmetlerin derinine inmek açıkça yasaktır); (iv) TCP/IP paket başlıklarında ya da herhangi bir e-posta ya da gönderinin başlık bilgisinin herhangi bir bölümünde sahtekârlık yapmak veya tahrif edilmiş, aldatıcı ya da yanlış kaynak tanımlayıcı bilgileri göndermek için Hizmetleri herhangi bir şekilde kullanmak; veya (v) herhangi bir kullanıcının, ana bilgisayarın ya da ağın erişimini, Hizmetlere yönelik virüs göndererek, aşırı yükleme yaparak, pakete boğarak, spam yoluyla, postaya boğarak ve Hizmetleri engellemek ya da aşırı yük oluşturmak için bu tarz İçeriğin oluşturulması için program yazarak dahil, ancak bunlarla sınırlama olmaksızın engellemek ya da aksatmak (veya bunlara teşebbüs etmek).

Telif Hakkı Politikası
jewelka, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir ve Hizmetleri kullananlardan da aynısını bekler. Geçerli yasaya uygun olan ve tarafımıza düzgün biçimde sağlanan telif hakkı ihlali iddiası bildirimlerine yanıt vereceğiz. İçeriğinizin, telif hakkı ihlali içeren bir yolla kopyalandığına inanıyorsanız, lütfen bize şu bilgileri sağlayın: (i) telif hakkı sahibinin ya da onun adına hareket eden yetkili bir kişinin fiziksel ya da elektronik imzası; (ii) ihlal edildiği iddia edilen telif haklı çalışmanın tanımı; (iii) ihlal edici olduğu ya da ihlal etkinliğinin konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılacak ya da erişime kapatılacak materyalin tanımı ve materyali bulmamızı sağlayacak makul yeterlilikte bilgi; (iv) adresinizi, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi içeren iletişim bilgileriniz; (v) tarafınızdan, materyalin şikayet edilen biçimde kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi ya da yasa tarafından izin verilmediği konusundaki iyi niyetinizi belirten beyan; ve (vi) bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunun ve yalan yere tanıklık etme cezası altında, telif hakkı sahibinin adına hareket etmeye yetkiniz bulunduğunun beyanı.

İhlal edici olduğu iddia edilen İçeriği, önceden bildirim olmaksızın ve tamamen kendi takdirimizle kaldırma hakkımızı saklı tutarız. Uygun koşullarda, jewelka, sürekli ihlal edici olduğu tespit edilirse bir kullanıcının hesabını da sonlandıracaktır. Hizmetlerde iddia edilen telif hakkı ihlalinin bildirimi için atanmış telif hakkı temsilcimiz:

Bağlantılar
Hizmetler, üçüncü parti web sitelerine ya da kaynaklarına bağlantılar içerebilir. Şunlardan sorumlu ya da yükümlü olmadığımızı anlar ve kabul edersiniz: (i) bu tür web sitelerinin ya da kaynakların mevcutluğu ya da doğruluğu; veya (ii) bu tür web sitelerinde ya da kaynaklarda bulunan ya da kullanılabilen içerik, ürünler ya da hizmetler. Bu tür web sitelerine ya da kaynaklara yönelik bağlantılar, jewelka'nin, bu tür web sitelerini ya da kaynakları veya bunlarda bulunan ya da kullanılabilen içerik, ürünler ya da hizmetleri onayladığını ima etmez. Bu tür web sitelerini ya da kaynaklarını kullanmanızın tamamen kendi sorumluluğunuz olduğunu anlar ve bunlardan kaynaklanan tüm riski kabul edersiniz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
UYGULANABİLİR YASANIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA, jewelka VE BAĞLI KURULUŞLARI, ŞUBELERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, ORTAKLARI VE LİSANS VERİCİLERİ, (i) HİZMETLERE ERİŞİMİNİZ YA DA KULLANIMINIZDAN VEYA ERİŞEMEMENİZDEN; (ii) HİZMETLERDE HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ PARTİNİN, DİĞER KULLANICILARIN YA DA ÜÇÜNCÜ PARTİLERİN İFTİRA NİTELİĞİNDE, SALDIRGAN VEYA YASADIŞI TUTUMUNU İÇEREN AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN HERHANGİ BİR TUTUMU YA DA İÇERİĞİNDEN; (iii) BU HİZMETLERDEN EDİNİLEN HERHANGİ BİR İÇERİKTEN; VE (iv) İLETİMLERİNİZİN YA DA İÇERİĞİNİZİN İZİNSİZ ERİŞİMİNDEN, KULLANIMINDAN YA DA DEĞİŞTİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN, KAZANÇ, VERİ, KULLANIM, İYİ NİYET YA DA DİĞER MANEVİ KAYIPLARI İÇEREN AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN, GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL) VEYA BAŞKA BİR YASAL TEORİYİ TEMEL ALAN, jewelka BU KONUDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN VE ASIL AMACINDAN SAPTIĞI TESPİT EDİLEN, BURADA BELİRTİLMİŞ HERHANGİ BİR ÇÖZÜM OLSA DAHİ, HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, BAĞLI YA DA CEZAİ ZARARLARDAN YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Hariç tutma
Bazı yargı yetkileri, belirli garantilerin hariç tutulmasına veya takip eden ya da arızi hasarlara yönelik yükümlülüğün hariç tutulmasına ya da sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

Muafiyet ve Bölünebilirlik
jewelka'nin, bu Şartların herhangi bir hakkını ya da koşulunu uygulayamaması, bu tür hakkın ya da koşulun muafiyeti olarak varsayılmayacaktır. Bu Şartların herhangi bir hükmünün geçersiz ya uygulanamaz olarak tutulması durumunda, bu Şartların geri kalan hükümleri tam olarak etkili ve etkin kalacaktır.

Denetleyici Yasa ve Yargı Yetkisi
Bu Şartlar ve bunlara ilaveten ilgili herhangi bir eylem, ikamet ettiğiniz eyalet ya da ülkedeki yasal hükümlerin çakışmasına veya uygulanmasına bakılmaksızın, Kaliforniya Eyaleti'nin yasalarınca yönetilecektir. Hizmetlerle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm iddialar, yasal süreçler ya da davalar, tamamen Kaliforniya, San Francisco Bölgesi'ne taşınacaktır ve bu tür mahkemelerin yargı yetkisine ve yerine razı olursunuz ve uygunsuz foruma dair her türlü itirazdan feragat edersiniz. Bu Şartları, yukarıdaki denetleyici yasa, yargı yetkisi ya da yargı yerini yasal olarak kabul edemeyen, Birleşik Devletler federal hükümet tüzel kişisi adına kabul ediyorsanız, bu hükümler geçerli olmayacak ancak bunun yerine, bu Şartlar ve bunlara ilaveten ilgili herhangi bir eylem, Amerika Birleşik Devletleri yasalarınca (yasaların çakışmasına başvurulmadan) ve federal yasanın olmamasında ve federal yasa altında izin verilen kapsama kadar, Kaliforniya Eyaletinin yasalarınca (yasa seçimi hariç) yönetilecektir.

Tüm Anlaşma
Bu Şartlar, jewelka Kuralları ve Gizlilik Politikamız, jewelka ile sizin aranızda Hizmetlerle ilgili tüm ve özel anlaşmadır (jewelka ile bu Şartlara açık şekilde ilave edilen ya da bunların yerine olan ayrı bir anlaşmaya sahip olduğunuz her türlü hizmet hariç) ve bu Şartlar, jewelka ile sizin aranızda Hizmetlerle ilgili daha önceki her anlaşmanın üstündedir ve bunların yerine geçer. jewelka'nin ana şirket olduğu şirketler grubu üyeleri dışında hiçbir kişi ya da şirket Şartlar üzerinde üçüncü parti bir hak sahibi sayılamaz.

Bu Şartları zaman zaman revize edebiliriz ve en geçerli sürüm her zaman jewelka.com adresinde bulunur. Bu revizyon önemliyse, tamamen kendi takdirimizle, size bir @jewelka güncellemesi ile bildirir ya da hesabınızla ilişkili e-posta hesabına e-postayla göndeririz. Bu revizyonlardan sonra Hizmetlere erişmeye ya da onları kullanmaya devam ederek, revize edilen Şartlara bağlı olmayı kabul edersiniz.

Bu Hizmetler, jewelkar . tarafından, 958 Folsom Street, Suite 450, San adresinde işletilmekte ve sağlanmaktadır. Bu Şartlarla ilgili herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bize ulaşın.

Yürürlülük: 01.08.2011